Osaka Japanese Language School

Sinh hoạt học tập

Học sinh của trường học viện nhật ngữ osaka mặc dù đến từ những nền văn hóa khác nhau nhưng mọi người đang cùng nhau học tiếng Nhật và văn hóa Nhật. Tuy mỗi người có một sự khởi đầu và mục đích sau khi tốt nghiệp khác nhau, nhưng trong thời gian cùng nhau học tập tại ngôi trường này, thế giới của mỗi người sẽ ngày càng mở rộng hơn bằng cách trao đổi, chia sẻ ý kiến, thông tin lẫn nhau, và chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp ước mơ của mọi người thành sự thật!

Lễ khai giảng


Không khí lớp học
Hoạt động ngoại khóa


Đại hội thể thao

Đời sống học tập
Các sự kiện, kế hoạch

Không chỉ tập trung vào chương trình giảng dạy tiếng Nhật, văn hóa Nhật mà chúng tôi còn chú trọng đến việc học từ các hoạt động ngoại khóa, các buổi thăm quan kiến học bổ ích.

Tháng 4 Khai giảng và hướng dẫn nhập học kì mùa xuân
Tháng 5 Hoạt động ngoại khóa
Tháng 6 Kì thi du học Nhật Bản/ hướng nghiệp
Tháng 7 Lễ khai giảng mùa hè /hướng dẫn đầu khóa/lễ tanabata
Tháng 8 Tắm biển
Tháng 9 Thi cuối kì
Tháng 10 Khai giảng kì mùa thu/ hướng dẫn đầu khóa/ Hoạt động ngoại khóa
Tháng 11 Kì thi du học Nhật Bản/ hướng nghiệp
Tháng 12 Kì thi năng lưc tiếng Nhật
Tháng 1 Hoạt động tết
Tháng 2 Thi hùng biện tiếng nhật/ lễ tiết phân
Tháng 3 Thi cuối kì/ lễ tốt nghiệp/lễ cám ơn