Osaka Japanese Language School

Thủ tục nhập học

■Tối đa 180 học viên.
■Trình độ tối thiểu là đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương.

Nhập học và đăng kí

Thời gian nhập học Thời gian khóa học Thời gian đăng kí
Tháng 4 2 năm Tháng 8 tháng 11
Tháng 7 1 năm 9 tháng Tháng 1 tháng 3
Tháng 10 1 năm 6 tháng Tháng 3 tháng 5
Tháng 1 1 năm 3 tháng Tháng 6 tháng 9

Những giấy tờ cần thiết

■Với học viên

Đơn đăng kí nhập học của trường Nhật ngữ Osaka ( bao gồm bản tiếng Nhật)
Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ học vấn
Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật như giấy chứng nhận JPLT, J-TEST, NAT, GNK
Bản dịch sang tiếng Nhật các giấy tờ liên quan đến trình độ học vấn
5 ảnh thẻ 4cm*3cm
Bản sao hộ chiếu
Bảng thành tích trong kì thi đại học ( tùy vào từng cá nhân)

■Với người bảo hộ

Giấy chứng nhận khả năng chi trả
Giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng
Tài liệu liên quan đến quá trình hình thành vốn
Giấy chứng nhận nghề nghiệp của công ty
Giấy chứng nhận thu nhập và chứng nhận nộp thuế
Doorway book (戸口簿)
Thẻ cư trú ( đối với người hiện đang sống ở Nhật)