HỌC MỘT NGÔN NGỮ, HIỂU MỘT NỀN VĂN HÓA

MỘT NHẬT BẢN ĐẦY KHAO KHÁT, MỘT BẢN THÂN THẬT MỚI MẺ

Ở thời đại toàn cầu hóa nhanh chóng này, chúng ta càng trở nên gần gũi nhau hơn.

Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ học tiếng Nhật và tiếp xúc với văn hóa, xã hội Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở thành một nguồn nhân lực có thể tạo ra giá trị mới.

Tại Học viện Nhật ngữ Osaka, chúng tôi cam kết sẽ nâng cao trình độ tiếng Nhật của bạn bằng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Bạn có muốn học một ngôn ngữ, tìm hiểu về văn hóa và bắt đầu khám phá một bản thân hoàn toàn mới ở Nhật Bản không?

Chúng tôi đang nỗ lực hết khả năng để được gặp các bạn trong tương lai. Hãy gõ cửa trường học của chúng tôi.

Học một ngôn ngữ, Hiểu một nền văn hóa.

Một Nhật Bản đầy khao khát, một bản thân thật mới mẻ.

Chi tiết tại đây

Học Viện Nhật Ngữ Osaka

Học Tiếng Nhật, Học tại Osaka

Thông Báo

Truy cập
Liên hệ